logo

UNIFIL de posten

Bronnen

Waar komt alle informatie op deze website vandaan?
De informatie op deze website is afkomstig uit een groot aantal bronnen: websites, boeken archieven, personen, etc. Onderstaand wordt voor de verschillende categorieën beschreven hoe hiermee wordt omgegaan en waar relevant worden bronnen genoemd.

Personen
Alleen als individuele personen zeer specifieke informatie aanleveren, wordt de naam van de informant vermeld op de betreffende pagina.

Foto's
Op deze website worden alleen foto's geplaatst na toestemming en met bronvermelding. Daarbij ga ik er van uit dat degene die ze aanlevert ook het auteursrecht heeft. Mocht het auteursrecht bij een ander liggen, dan hoor ik dat graag: in overleg wordt dan de verwijzing aangepast of de foto verwijderd.
Enkele foto's zijn, met toestemming, afkomstig uit de beeldbank van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Bij deze foto's staat ook een verwijzing. De thumbnail op een pagina van deze website linkt dan door naar de beeldbank.

Video's
In enkele gevallen is voor de identificatie van posten gebruik gemaakt van videobeelden. Het is niet mogelijk hierbij nog naar bronnen te verwijzen. Het betreft deels particuliere video-opnamen (veelal op Youtube) en de Unifil-films die door Defensie zijn gemaakt.

Websites
Veel informatie over posten is afkomstig van websites van mede-veteranen. Omdat zelden of nooit is na te gaan waar de op websites geplaatste informatie oorspronkelijk vandaan komt, is op losse pagina's ook geen bronvermelding naar websites gegeven. Bovendien is een aantal van de oorspronkelijke websites inmiddels verplaatst of verdwenen. Wel zijn de belangrijkste nog bestaande websites die betrekking hebben op Unifil te vinden onder 'links'.

Boeken
Er zijn sinds 'Libanon' verschillende boeken verschenen die betrekking hebben op de Nederlandse bijdrage aan Unifil. Waar relevant is informatie afkomstig uit een bepaald boek als zodanig genoemd. Een lijst met geraadpleegde boeken wordt onderaan deze pagina vermeld.

Periodieken
De enige periodieken waar informatie uit afkomstig is (vooral het operationeel zijn van posten in een bepaalde periode) zijn de Dubbelvier en de Achterbanier. Hier wordt niet specifiek naar verwezen.

Nationaal Archief
Het gehele Unifil-archief van de landmachtstaf is enkele jaren geleden ondergebracht bij het Nationaal Archief. Hierop berust geen copyright (meer). Wel is er de verplichting om een bronverwijzing op te nemen. De formele bronvermelding is als volgt:
Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie, Contactbureau Vredesmachten en voorganger (1968-1990), Nederlandse Detachement Unifil (1979-1984), Opleidingsdetachement Libanon (1984-1986), nummer toegang 2.13.213, inventarisnummer #.
Op de pagina's van deze website wordt de bronvermelding voor informatie uit dit archief als volgt weergegeven: Unifil-archief + inventarisnummer. Daarbij verwijst het inventarisnummer naar de juiste map in de inventaris van het Unifil-archief.

Kaartmateriaal
De op de website gebruikte kaartjes zijn detailopnamen van een door Unifil verstrekte topografische kaart 1:10:000 van het totale operatiegebied van Libanon. De positie van de Nederlandse Unifil-posten (en de geschiedenis van die posten na ons vertrek) is met name gebaseerd op allerlei kaarten zoals die in de loop der jaren zijn verschenen. Het gaat daarbij om Nederlandse kaarten uit allerlei bronnen (o.a. uit de Achterbanier). Maar ook om de deployment maps zoals deze in de halfjaarlijkse verslagen van de Secretaris Generaal van de VN over de situatie in Libanon zijn opgenomen. In de regel wordtd geen verwijzing naar kaartmateriaal opgenomen op de pagina's van deze website.

Boekenlijst:

  • Blauwe Baretten tussen twee vuren in Libanon; Kamphuis, P; Opzeeland, B. van; Tjepkema, A; Impuls Boek, Amsterdam, 1981; ISBN geen

  • Mission with Unifil; Erskine, E.A; Hurst & Co, London; 1989; ISBN 1-85065-048-9

  • In dienst van de vrede; Bolderman, J.C.L; Van Wijnen, Franeker, 1992; ISBN 90-5194-086-6

  • 250 jaar genietroepen 1784-1998; Elands, M, Hoof, J. van, Klep, C, Roozenbeek, H; Sdu Uitgevers, Den Haag, 1998; ISBN 90-12-08476-4

  • Vredesmacht in Llibanon; Schoenmaker, B; Roozenbeek, H.; Boom, Meppel, 2004; ISBN 90-5352-986-1

  • Het regiment infanterie Johan Willem Friso; Brocades Zaalberg, T.; Van Wijnen, Franeker, 2011; ISBN 9789051944303

  • Dikkeboemenboek; Heijst, J. van; particuliere uitgave, 2012; ISBN 978-90-9026040-2