logo

UNIFIL de posten

Home TERUG

Post 7.10

Naam: 7.14 map unifil

Locatie:
Westelijk van Haris, iets ten zuiden van de weg.

Functie:
observatiepost of roadblock.

Bezetting:
onbekend

Subposten/roadblocks:
 7.10A, 7.10B, 7.10C

Beschrijving/huisvesting:
onbekend

Geschiedenis

Voor Dutchbatt:
7.10 is een post met een 'bewogen' voorgeschiedenis. Frenchbatt heeft al een post 7.10. Deze ligt in september 1978 op de plek waar later het Nederlandse roadblock 7.9A zou komen. In januari 1979 is op de kaart een post 7.10 tge zien op de plek waar later 7.23 zou komen.

Dutchbatt/Dutchcoy:
Om de verwarring compleet te maken is de eerste maal dat 7.10 voorkomt op een Nederlandse kaart in juni 1979. Dan ligt er een post 7.10 bij Yatar, maar niet op de locatie waar dan 7.11 al ligt of een van de subposten van 7.11 zou komen. Al die tijd is er op de uiteindelijke locatie van 7.10 (westelijk van Haris) niets te vinden. Pas in maart 1980 is 7.10 ingetekend op de definitieve loacatie. Dat is ongeveer in de periode dat de post qua bemanning naar het verkenningspeloton gaat.
De post wordt genoemd als observatiepost, maar ook als roadblock.

Na Dutchbatt/Dutchcoy
Als Dutchbatt in 1983 vertrekt, vedrwijnt ook 7.10, inclusief subposten.

Nu (vanaf 2010):
De omgeving van 7.10 is volledig bebouwd. De (locatie van) de post is niet meer terug te vinden in het terrein.

Bezoekmogelijkheden:
Bezoek is niet mogelijk i.v.m. de huidige bebouwing.

TERUG