logo

UNIFIL de posten

Home TERUG

Post 7.11D

Naam:

Locatie:
Deze is niet helemaal duidelijk. Mogelijk heeft 7.11D westelijk van Yatar gelegen, maar ook een positie zuidoostelijk van Yatar is mogelijk. Of misschien heeft 7.11D, net als dat het geval is met 7.11B(1) en 7.11B(2), ook twee keer bestaan.

Functie:
onbekend.

Bezetting:
Onbekend

Subposten/roadblocks:
geen

Beschrijving/huisvesting:
onbekend

Geschiedenis

Voor Dutchbatt:
Deze post bestond niet voor Dutchbatt.

Dutchbatt/Dutchcoy:
Post 7.11D lijkt bijna een virtuele post. Het enige concrete bewijs van het bestaan van de post is een incidentmelding op 1 augustus 1980.
Op een Unifil-kaart van juni 1980 is een post '7.11' (zonder achtervoegsel) te vinden, zuidoostelijk van Yatar. Dit kan uiteraard niet 7.11 zelf zijn: de CP van de Alpha zit immers in het centrum van Yatar. Mogelijk dat het hier om 7.11D gaat.
Verder laat een Unifil-kaart uit december 1980 3 nieuwe posten, ten westen van Yatar, zien. Een daarvan ligt een paar hondered meter zuidwestelijk van 7.11A en heeft een achtervoegsel dat lijkt op 'D'. De kwaliteit van de scan laat echter geen zekerheid toe.

Na Dutchbatt/Dutchcoy
Na het vertrek van Dutchbatt is op geen van beide mogelijke locaties van 7.11D nog een Unifil-post geweest.

Nu (vanaf 2010):
onbekend.

Bezoekmogelijkheden:
Het is mogelijk Yatar zelf te bezoeken, maar of dat ook het geval is voor een van beide mogelijke locaties van 7.11D is niet bekend.

TERUG