logo

UNIFIL de posten

Home TERUG

Post 7.11Y

kaart
Naam: nvt

Locatie:
Aan de weg naar Yatar, vlakbij de kruising met de weg naar Haris.

Functie: roadblock

Bezetting: onbekend

Subposten: geen

Beschrijving huisvesting: 7.11Y bestaat in haar korte bestaan als post uit niet meer dan een muurtje van zandzakken.

7.11Y Unifil
foto: NIMHGeschiedenis:
Voor Dutchbatt
Deze post bestond nog niet voordat Dutchbatt arriveerde in Libanon.

Dutchbatt/Dutchcoy
Vreemd genoeg is er al een melding van post 7.11Y op 12 september 1983, dus voordat de hierna genoemde DFF-post wordt ingericht.
In oktober 1983 richt de DFF een positie in op de locatie van het voormalige roadblock 7.21H (dat op zijn beurt weer lag op de bij 'locatie' genoemde kruising). Ter neutralisatie van de ze post wordt een viertal nieuwe posten ingericht: 7.11B(2), 7.11H, 7.11K en 7.11Y.

Na Dutchbatt/Dutchcoy Als Dutchbatt wordt teruggetrokken, breid Irishbatt zijn AO uit en worden de posten 7.11B(2), 7.11K en 7.11Y overgenomen door de Ieren. Post 7.11H verdwijnt definitief. Post 7.11Y krijgt nu het nummer 6.35Y.
In oktober schuift de grens van de Ierse AO weer naar het oosten (als gevolg van de uitbreiding van de Nepalese AO). Post 6.35Y komt nu te vervallen.
In januari 1988 richten de Nepalezen op de plek van 7.11Y een nieuwe post in: 5.12B. Vijf jaar later, in januari 1993, verschuift 5.12B naar de positie van de voormalige post 7.11B(2). Hiermee komt definitief een einde aan de post op de locatie van 7.11Y.

Nu (vanaf 2010) Er is van deze post niets meer terug te vinden.

Bezoekmogelijkheden De locatie van de post is gewoon te bezoeken, daar deze aan de openbare weg ligt.