logo

UNIFIL de posten

Home TERUG

Post 7.13

Naam:  Sribbin

Locatie:
Gelegen op de kruising van de weg naar Haris en de weg naar Sribbin.

Functie:
pelotonspost van de Alpha-cie.

Bezetting:
1e peloton Alpha-cie.

unifil 7.13 map

Subposten/roadblocks:
7.13A

Beschrijving/huisvesting:
onbekend

Geschiedenis

Voor Dutchbatt:
Post 7.13 was al in gebruik bij Frenchbatt.

Dutchbatt/Dutchcoy:
In maart 1979 nam Dutchbatt post 7.13 over van de Fransen. Op dat moment was er ook al een post 7.13A in gebruik.
Post 7.13 bleef in gebruik bij Dutchbatt tot eind mei 1979 (bron: Vredesmacht in Libanon). In juni van dat jaar stond de post nog wel op de deployment-kaart en waren ook de posten 7.13B en 7.13C inmiddels in gebruik genomen. In augustus wordt er nog wel een beschieting gemeld door 7.13, maar dat moet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 7.13A zijn.
Vanaf het moment dat 7.13 wordt opgeheven tot aan het moment dat Dutchbatt wordt teruggetrokken, blijft deze verwarring bestaan: 7.13A werd in de praktijk namelijk vaak 7.13 genoemd hoewel, voor zover valt na te gaan, 7.13A nooit is omgenummerd. Op de kaarten is 7.13A altijd zo blijven heten.

Na Dutchbatt/Dutchcoy
Na mei 1979 is er op deze locatie nooit meer een Unifil-post geweest.

Nu (vanaf 2010):
onbekend

Bezoekmogelijkheden:
onbekend

TERUG