logo

UNIFIL de posten

Home TERUG

Post 7.14

Naam: Haris7.14 map unifil

Locatie:
Het is niet mogelijk om voor 7.14 een exacte locatie aan te wijzen. In feite was het niet eens een reguliere post. Het nummer 7.14 werd door elkaar gebruikt voor het dorp Haris en HQ Dutchbatt. Als op de kaart een positie 7.14 werd aangegeven dan was dit vaak in de buurt van de manschappeneetzaal, maar ook wel buiten het dorp aan de weg naar Quana of de locatie van het HQ.
Het kaartje rechts geeft de posten rondom Haris aan. In een meer gedetailleerd kaartje daaronder volgen nog de gebouwen binnen Haris die in gebruik waren bij Dutchbatt.


Haris plattegrond

Functie
 HQ Dutchbatt c.q. vestigingsplaats van de staf-, staf- en verzorgingscompagnie en later de staf- stafcompagnie van Dutchbatt.

Bezetting:
 In 1979 lag in en om Haris de Staf-, Staf- en verzorginscompagnie, in totaal 204 personen. Op 27 mei 1979 werd deze compagnie opgeheven en vervangen door de nieuwe Staf- Stafcompagnie van ca 140 personen.

Subposten/roadblocks:
7.14A, 7.14B, 7.14C, 7.14D, 6.6 en 6.8

Beschrijving/huisvesting:
Haris (of 7.14) kende een aantal operationele subposten (zie onder subposten). Maar veel bekender waren de vele gebouwen en terreinen die gebruikt werden voor legering van militairen en allerlei ondersteunende functies van Dutchbatt (zie hieronder).
Aan iedere locatie in en om Haris is een aparte pagina gewijd. De onderstaande links klikken door (of gaan dat in de toekomst doen) naar deze pagina's.

De gebouwen
HQ
BHP
BEVO-bunker
Slagerij
Herstelpeloton
BOG
COG
Manschappeneetzaal
Eetzaal onderofficieren
MP-house
WZZ-huis
BOS-pomp

Geschiedenis

Voor Dutchbatt:
Post 7.14, oftewel 'Haris' was al de vestigingsplaats van het hoofdkwartier van Frenchbatt. Op een enkele uitzondering na, is niet bekend welke gebouwen in Haris in gebruik waren bij de Fransen. Voor zover bekend wordt dit besproken op de verschillende dochterpagina's van 7.14.

Dutchbatt/Dutchcoy:
Op 10 maart 1979 arriveerde de staf-, staf- en verzorgingscompagnie van Dutchbatt in Haris en betrok successievelijk de toegewezen gebouwen. Op 14 maart volgde de formele overdracht en vertrokken de laatste Franse militairen.
Tot aan de terugtrekking van Dutchbatt in 1983 bleef de staf- stafcompagnie aanwezig in Haris.
Toen Dutchbatt terugtrok, nam DIC alleen het gebied van de voormalige Charlie-cie over.

Op 21-10-1979 komt K. van Rijn in Haris om het leven.

Na Dutchbatt/Dutchcoy
Bij het vertrek van Dutchbatt breidde de AO van Irishbatt zich uit naar het westen, tot enkele kilometers westelijk van Haris. Een aantal gebouwen kreeg Ierse bewoners en andere gebouwen werden verlaten.
Voor zover valt na te gaan op basis van het beschikbare kaartmateriaal, bleef de grens tussen de AO's van Irishbatt en Nepbatt tot begin 1987 westelijk van Haris liggen. Mogelijk zijn tot die datum gebouwen in gebruik gebleven bij Irishbatt.
Vanaf begin 1987 lag de grens langs de oostrand van Haris, waarbij het er (ook weer op basis van kaartmateriaal) op lijkt dat alleen op de plek van het herstelpeloton nog een Ierse post overbleef.
Sindsdien heeft Haris geen Unifil-aanwezigheid gekend, wat goed te merken viel aan een forse economische terugval van het dorp.

Nu (vanaf 2010):
Haris is, vergeleken met de situatie uit 1983, enorm uitgebreid. De bebouwing begint nu al voor de plek waar het oude MP-house stond en loopt door tot bovenop Al Yatun. In het nieuwe deel van het dorp staan nog veel van de oude gebouwen, maar is ook veel nieuwbouw. Oud Haris is nog vrijwel onveranderd. Al met al is het deel van Haris dat er in onze tijd ook al was, nog steeds goed herkenbaar.

Bezoekmogelijkheden:
Haris kan gewoon worden bezocht.

TERUG