logo

UNIFIL de posten

Home TERUG

Post 7.16

Naam: Al Yatun7.16

Locatie:
1) (Frenchbatt): enkele kilometers westelijk van Haris, aan de doorgaande weg.
2) (Dutchbatt): anderhalve kilometer oostelijk van Haris, aan de weg van Haris naar Tibnin (zie kaartje).

Functie:
Roadblock op de weg Haris-Tibnin.
Huisvesting Delta-cie (aanvullingsdetachementen-cie) en later de verzorgings-cie.

Bezetting:
Ruim 100 man van de Delta- c.q. de verzorgingscie (waaronder het geniepeloton), inclusief het stafwachtpeloton.
Vanaf april 1979 ook een peloton Libanese soldaten. Na 1980 ligt er ca. 180 man op Al Yatun: onder andere de genie, verbindingsgroep, veldpost, verkenners (vanaf januari 1980) en het stafwachtpeloton.

Subposten/roadblocks:
7.16A en 7.16B, roadblockroadblock Al Yatun Unifil 7.16 op de weg Haris-Tibnin.

Beschrijving/huisvesting:
Bij aankomst op 10 maart 1979 alleen tenten, een boerderij en een tweetal schuren. Direct na aankomst is begonnen met bouwen van grote prefabs. Als eerste de ziekenzaal, daarna de kantine en vervolgens twee legeringsprefabs. Ook werd in totaal een viertal 4-persoons prefabs neergezet voor het kader. Najaar 1979 volgden een nieuwe kantine annex kekuken. In 1980 weer twee prefabs, waarvan er een in 1982 afbrandde.
Op het terrein stond ook een boerderij die in gebruik was als kantoor, wapenkamer +Unifil Al Yatun 7.16 prefab 3 in aanbouw magazijn en bar + eetzaal voor het kader.
Verder stond er aan de zuidkant van de weg een loods t.b.v. de COG.
Unifil 7.16 Al Yatun motorola-stationAchter de boerderij was een portocabin geplaatst met een relaisstation voor het motorola-netwerk van Unifil, compleet met zendmast. Nog voor het vertrek van Dutchbatt werd dit relaisstation verplaatst naar de top van de heuvel, waarn heden ten dage nog steeds een zendmast staat.Unifil Al Yatun 7.16 magazijn genie
Noordwestelijk van de boerderij was de voormalige eetzaal van de Fransen, die door het geniepeloton in gebruik werd genomen als magazijn en werkplaats. In een later stadium werd deze schuur vervangen door een nieuwe magazijnloods.

Geschiedenis

Voor Dutchbatt:
 Al Yatun was al bij de Fransen in gebruik en had toen nummer 7.15. Welk onderdeel van Frenchbatt hier gelegerd was, is onbekend. Post 7.16 bestond onder Frenchbatt ook al, maar was westelijk van Haris gelegen, aan de weg naar Quana.

Dutchbatt/Dutchcoy:
Op 27 februari 1979 arriveerden de eerste kwartiermakers van Dutchbatt op Al Yatun. Omdat de Fransen de post zelf nog in gebruik hadden, richtten de kwartiermakers hun kamp in op een vlak terrein op de oostelijke flank van de heuvel.
Met de komst van de Nederlandse hoofdmacht vertrok de bulk van de kwartiermakers en nam de Delta-compagnie geleidelijk aan haar intrek op 7.16. Op 14 maart 1979 vertrokken de laatste Fransen.
Naast de Delta-compagnie waren ook enkele onderdelen van de SSV-cie (de ziekenzaal van de BHV en de BEVO) hier voorlopig gehuisvest. In de loop van het voorjaar vertrokken ook deze onderdelen naar een definitieve huisvesting in Haris.
Kort na aankomst van Dutchbatt verbleek ook een kleine groep Iranese soldaten voor korte tijd op Al Yatun, in afwachting van hun repatriering naar huis. Hun voertuigen stonden nog enige tijd geparkeerd in het voormalige kwartiermakerskamp, maar werden later ook gerepatrieerd.

Vanaf april 1979 werd een peloton Libanese troepen gelegerd op Al Yatun. In mei van dat jaar werd, in het kader van de grootscheepse reorganisatie van het bataljon, de Delta-compagnie opgeheven. De meeste manschappen van de 'Delta' gingen op in de nieuw gevormde verzorgingscompagnie. Op Al Yatun werd vanaf nu ook het zogenaamde stafwachtpeloton gelegerd, dat de patrouille- en bewakingstaken in het gebied van de staf- en de verzorgingscie verzorgde.

IN 1980 werden de appelplaats en het parkeerterrein op Al Yatun geasfalteerd. Ook volgde, ergens na 1979, de afsfaltering van de weg Haris-Tibnin.

Na Dutchbatt/Dutchcoy
Met de terugtrekking van Dutchbatt werden de compagniesvakken van de Alpha, de PaOst, de Staf- en de Verzorgings-compagniën verdeeld over de andere deelnemers aan Unifil. Al Yatun werd met ingang van oktober 1983 de thuisbasis van de Ierse verkenningscompagnie.
Al vrij snel na de aankomst van de Ieren werd het gebied ten zuiden van de weg Haris-Tibnin afgestoten. De locatie van de voormalige GOC viel daarmee buiten het kamp. Het terrein was nu ook voorzien van een stevige prikkeldraadomheining.
Omstreeks januari 1995 lijkt het er, gelet op het symbooltje op de kaart, op dat het hoofdkwartier van Irishbatt werd verplaatst van Tibnin naar Al Yatun. Omdat de Ieren rondT-walls plaatsen Al Yatun 7.16 Irishbatt 2001 hun bataljon terugtrokken, kreeg Al Yatun nieuwe bewoners. Vanaf nu waren er troepen van Ghanbatt gehuisvest (Ghanbatt HQ! was sinds 2002 gehuisvest in Tibnin).
In de Ierse of Ghanese periode wered Al Yatun voorzien van een betonnen muur (T-wall: zie foto van Robbie ONeill) langs de weg en werd om de rest van het kamp een 1 á 2 lagen hoge hescon-wall opgetrokken.
Tussen 2007 en 2009 is Al Yatun overgenomen door een Maleise eenheid.

Nu (vanaf 2010):Entree 7.16 in 2010 Al Yatun Unifil
Al Yatun is bemand door een gemengd Maleise/Bruneise eenheid. Bovenop de heuvel staat nog steeds een zendstation dat (in 2010) bemand wordt door Italianen.
Verder is er op Al Yatun een installatie voor de productie van drinkwater geplaatst. Waterwagens van ondermeer de Belgisch/Luxemburgse eenheid in Tibnnin komen hier hun water halen.

Bezoekmogelijkheden:Al Yatun 2010 Unifil 7.16
Het is over het algemeen mogelijk om Al Yatun te betreden. Soms vraagt dit echter wat geduld en moet je een poosje inpraten op de wacht.
De top van de heuvel, met het Italiaanse zendstation, mag niet betreden worden (de Italianen doen een beetje moeilijk).
Als je bij een eerste keer dat je langskomt aankondigt dat je op een latere dag terugkomt, is het betreden een stuk makkelijker.
Men is vriendelijk, maar de meeste militairen spreken weinig of geen Engels.

TERUG