logo

UNIFIL de posten

Home TERUG

Post 7.16B

Naam: 7.16

Locatie:
Net als voor veel andere subposten is de informatie over de exacte locatie tegenstrijdig. De kaart uit het herdenkingsboek plaatst de post bijvoorbeeld een stukje oostelijker (ongeveer de locatie van de vuilnisbelt tussen Tibnin en Al Yatun) dan de kaart uit het boek van 'Bolderman'. Op deze laatste kaart lijkt het alsof de post overeen komt met de wachtpost op Al Yatun zelf die uitzicht biedt op de munitie-opslag.

Functie:
Onbekend.

Bezetting:
Onbekend.

Subposten/roadblocks:
Geen.

Beschrijving/huisvesting:
Onbekend. Mocht het daadwerkelijk gaan om de 'post bij de munitie', dan is bijgaande foto de enig bekende en stamt uit de begindagen van Al Yatun als Nederlandse post.

Kaartje:

Geschiedenis

Voor Dutchbatt:
 Voorafgaand aan Dutchbatt bestond deze post nog niet.

Dutchbatt/Dutchcoy:
De eerste vermelding is op de Nederlandse kaart uit het najaar van 1980. Hierna duurt het even voor er een volgende vermelding plaatsvindt: de deployment-kaart van Unifil, juni 1980. De laatste keer dat de post terug is te vinden op een kaart is in juni 1981.

Na Dutchbatt/Dutchcoy
Na Dutchbatt komt er (voor zover na te gaan) nooit meer een Unifil-post op een van beide mogelijke locaties van 7.16B.

Nu (vanaf 2010):
Onbekend.

Bezoekmogelijkheden:
Onbekend.

TERUG