logo

UNIFIL de posten

Home TERUG

Post 7.17

Naam: Al Mansouri7.17 unifil

Locatie:
Aan de westkant van het dorp Al Mansouri, op enkele kilometers van de kustweg.

Functie:
onbekend.

Bezetting:
Dutchbatt-periode:
Complete Charlie-peloton van de Charlie-cie.
DIC-periode:
1e peloton.

Subposten/roadblocks:
Dutchbatt-periode:

7.17A, 7.17B, 7.17C en 7.17D
DIC-periode:
7.1B

Beschrijving/huisvesting:7.17 Unifil
7.17 is gehuisvest in een huis van twee verdiepingen. Aan de voorkant is gedurende een deel van de operationele geschiedenis nog een soort blokhuis aangebouwd. Het huis is flink beschilderd door de opeenvolgende Nederlandse 7.17 Unifilgebruikers.
Tegenover het huis ligt een roadblock.
(Beide foto's: Dirk de Does)

 

 

Geschiedenis

Voor Dutchbatt:
Post 7.17 bestond niet voor Dutchbatt.

Dutchbatt/Dutchcoy:
De eerste vermelding van 7.17 is op de deployment-kaart van Unifil van juni 1979.
Er worden patrouilles gelopen in het gebied, zoals de wadi rond Al Mansouri.
Bij het vertrek van Dutchbatt wordt 7.17 een pelotonspost van DIC. De post blijft in gebruik tot aan het vertrek van Dutchcoy in 1985. OP dat moment wordt de post overgedragen aan Fijibatt.

Na Dutchbatt/Dutchcoy
Bij Fijibatt gaat de post verder als 1.24. In januari 1991 wordt de huidige locatie verlaten. Post 1.24 is vanaf dat moment nog slechts een roadblock, enkele kilometers zuidelijker. Op de locatie van 7.17 is daarna nooit meer een Unifil-post geweest.

Nu (vanaf 2010):7.17 Unifil schilderingen
Het huis staat er nog steeds en de Nederlandse beschilderingen zijn nog vaag zichtbaar. De7.17 Unifil 2010 benedenverdieping is bewoond: de bovenverdieping is leeg en grotendeels vervallen.
De omgeving is sterk veranderd: alle begroeing achter het huis is gekapt.

Bezoekmogelijkheden:
De omgeving van het huis is gewoon toegankelijk. De bovenverdieping kan betreden worden.

informatie geleverd door: Hans Steeman, André Tobä.

TERUG