logo

UNIFIL de posten

Home TERUG

Post 7.17D

Naam: 7.17 unifil

Locatie:
Iets ten zuiden van Al Mansouri, zuidwestelijk van post 7.17A. Vermoedelijk aan de weg naar 7.4 (Majal Zun).

Functie:
roadblock

Bezetting:
onbekend

Subposten/roadblocks:
geen

Beschrijving/huisvesting:
onbekend

Geschiedenis

Voor Dutchbatt:
Post 7.17D bestond niet voor Dutchbatt.

Dutchbatt/Dutchcoy:
De eerste en enige keer dat 7.17D voorkomt is op een deployment-kaart van Unifil uit december 1980. Hierop staan eenmalig de posten 7.17A, 7.17B, 7.17C en 7.17D duidelijk aangegeven als roadblocks.

Na Dutchbatt/Dutchcoy
het eenmalig voorkomen in 1980 is er op deze locatie nooit meere een Unifil-post geweest.

Nu (vanaf 2010):
onbekend

Bezoekmogelijkheden:
onbekend

TERUG