logo

UNIFIL de posten

Home TERUG

Post 7.18

Naam: 7.22 unifil

Locatie:
Aan de kustweg, op de grens tussen de bataljonsvakken van Dutchbatt en Fijibatt.

Functie:
Post met roadblock. Tussen 7.18 en Tyre lag alleen nog een roadblock van Fijibatt (1.2), dus in feite was 7.18 de eerste grotere post ten zuiden van de Tyre-pocket.

Bezetting:
Charlie-cie
omvang bezetting onbekend
Vanuit 7.18 werd ook de veel verder gelegen post 7.1A bemand.

Subposten/roadblocks:
7.1A, 7.18A

Beschrijving/huisvesting:7.18 unifil
7.18 begon met een aantal tenten en een huis langs de weg (foto: Peter Puijk).

7.18 unifilVrijwel direct werd daar een roadblock met DEPS gebouwd. Naast het roadblock volgde al snel een tweede gebouw. Ook werden in een later stadium twee prefabs neergezet. (foto Bert Meijer)

Geschiedenis

Voor Dutchbatt:
Post 7.18 bestond nog niet onder Frenchbatt.

Dutchbatt/Dutchcoy:
7.18 heeft gedurende bijna de hele aanwezigheid van zowel Dutchbatt als (sinds oktober 1983) DIC gefunctioneerd als Nederlandse post. Onder DIC IV bestond de post niet meer.

Na Dutchbatt/Dutchcoy
In april 1985 vindt een verschuiving plaats van de AO van Nepbatt (dat -met uitzondering van het compagniesvak van de Charlie-cie vrijwel het gehele voormalige bataljonsvak van
Dutchbatt beslaat). Hierbij wordt ook de AO van DIC iets kleiner en gaat post 7.18 naar Nepbatt. Bij de Nepalezen wordt de post omgenummerd naar 5.1.
Als enkele maanden later DIC wordt teruggetrokken, dan neemt Nepbatt het grootste deel van de AO van DIC over. Fijibatt op haar beurt krijgt de kuststrook erbij. Post 7.18 veranderd andermaal van bezetting en krijgt nu een Fiji-bezetting en een Fiji-nummer (1.23).
In juli 1989 verschuift posst 1.23 (dus de voormalige 7.18) naar een locatie verder landinwaarts. Daarmee wordt dus de aanwezigheid van een Unifilpost op de locatie van de voormalige post 7.18 definitief beëndigd.

Nu (vanaf 2010):
onbekend

Bezoekmogelijkheden:
De kustweg kan gewoon worden bereden. Het is echter niet goed te zien waar 7.18 heeft gelegen.

informatie geleverd door: André Tobä.

TERUG