logo

UNIFIL de posten

Home TERUG

Post 7.18A(1)

Naam: 7.22 unifil

Locatie:
De eerste locatie van 7.18A is landinwaarts van 7.18, aan de weg naar Al Hinniyah. En wel op de plek waar later 7.22 kwam te liggen.
De tweede positie -7.18A(2)- is ter hoogte van 7.18, maar dan aan het strand.

Functie:
onbekend.

Bezetting:

Subposten/roadblocks:
geen

Beschrijving/huisvesting:
onbekend

Geschiedenis

Voor Dutchbatt:
Post 7.18A(2) bestond nog niet onder Frenchbatt.

Dutchbatt/Dutchcoy:
7.18A is vanaf maart 1980 te zien op de kaarten en wel op de tweede locatie (aan het strand). Vermoedelijk met de bedoeling om infiltraties via de strook grond tussen de kustweg en de zee te voorkomen. Tot en met december 1980 blijft de post hier gehandhaafd, om dan definitief te verdwijnen.

Na Dutchbatt/Dutchcoy
In januari 1990 verschijnt op de locatie van de voormalige post 7.18A(2) een post van Fijibatt op. Deze heeft vermoedelijk nummer 1.18 (maar de kaart is erg vaag: het zou ook nummer 1.16 kunnenn zijn). Per januari 1992 is deze post weer verdwenen. Hierna is er nooit meer een Unifilpost geweest op deze locatie.

Nu (vanaf 2010):
onbekend

Bezoekmogelijkheden:
onbekend.

TERUG