logo

UNIFIL de posten

Home TERUG

Post 7.19

7.1 area unifil
Naam: Buyut as Sayyid

Locatie:
Bij het gehucht Buyut as Sayyid, aan het einde van een doodlopende weg.

Functie: Post was ondermeer de centrale veldkeuken voor de Charlie-cie, maar ook een mortierpost.

Bezetting: Onbekend

Subposten: 7.19C (Er is eenmaal een vermelding van een post 7.19C, maar deze wordt verder nergens bevestigd en komt ook nergens op kaarten voor.

7.19 Unifil
foto 1: John Werner (1979)
7.19 Unifil
foto 2: John Werner (2006)
7.19 Uniil
foto 3: Bert Meijer (2010)
7.19 Unifil
foto 4: Bert Meijer (2010)
7.19 Unifil

foto 5: Bert Meijer (2010)
7.19 Unifil
foto 6: Bert Meijer (2010)
Beschrijving/huisvesting: Op de post is een tweetal mortieren geplaatst (foto 1). Qua huisvesting staat er (gelet op de foto's) in ieder geval een soort schuurtje. Verder zijn er geen bijzonderheden bekend.

Geschiedenis:
Voor Dutchbatt:
Onder Frenchbatt bestaat 7.19 nog niet.

Dutchbatt/Dutchcoy:
De post lijkt, gelet op het beschikbare kaartmateriaal, ingericht in of vlak voor december 1979. Op 1 februari 1980 wordt de post in het kader van de hergroepering die dan plaatsvindt, opgeheven. De keukenploeg verhuist dan naar Majdal Zun (7.4) en de mortieren naar 7.7.
Na het opheffen van de post wordt hier ook een luisterpost ingericht met de roepnaam Wadi. Deze post wordt bemand vanuit 7.18.

Op 9-11-1979 komt sgt. P.H.W. (Philip) de Koning om als een antitankmijn ontploft onder zijn drietonner wanneer hij op weg is naar post 7.19.
Foto 6 laat het begin van een geïmproviseerd monumentje (een stapel stenen) zien, ongeveer op de plek waar het zich destijds afspeelde.

Na Dutchbatt/Dutchcoy:
In januari 1987 duikt op de locatie van 7.19 een Nepalese post op: 5.23. Als in januari 1991 Fijibatt de hele kuststrook overneemt, komt ook 5.23 bij Fijibatt en krijgt dan nummer 1.24A. Net als zovele Unifil-posten, verdwijnt deze post bij de hergroepering van Unifil die in 2000 volgt op de terugtrekking van de Israëlische invasiemacht.

Nu (vanaf 2006): In het bosje dat zich bevindt op de locatie van 7.19 is niets meer terug te vinden van deze post. Wel zijn er nog restanten van loopgraven en enkele bunkers (foto 2) maar deze dateren van eerder, vermoedelijk uit de tweede wereldoorlog.

Bezoekmogelijkheden: Post 7.19 is gewoon te bezoeken, maar de weg er naar toe is erg slecht. Het is dan ook veiliger om de auto in de buurt van de kustweg achter te laten en de post te voet te bezoeken.