logo

UNIFIL de posten

Home TERUG

Post 7.21H

Naam:

Locatie:
OP de kruisingKafra-Yatar/Haris

Functie:
roadblock/observatiepost

Bezetting:
onbekend

Subposten/roadblocks:
geen

Beschrijving/huisvesting:
onbekend

Geschiedenis

Voor Dutchbatt:
Onder Frenchbatt heeft deze post niet bestaan.

Dutchbatt/Dutchcoy:
Post 7.21H is de opvolger van 7.21G en wordt ingericht in november 1981. De post blijft in gebruik tot 12 januari 1983. Op dat moment wordt Fiji-post 1.2B overgenomen van Fijibatt en volgt een hergroepering van de beschikbare manschappen, waarbij 7.21H verdwijnt.
Enkele maanden later, op 12 mei 1983, richten LAUI's op de plek van 7.21H een roadblock in. Omdat de aanwezigheid van de LAUI's nogal veel overlast veroorzaakt, worden vanaf 15 juli rondom hen in totaal vier mobiele roadblocks ingericht: 7.11B, 7.11H, 7.11K en 7.11Y,) die de LAUI-post neutraliseren.
Als korte tijd later Dutchbatt wordt teruggetrokken, vervallen deze posten.

Na Dutchbatt/Dutchcoy
Na het opheffen van deze post is op deze locatie nooit meer een VN-post geweest.

Nu (vanaf 2010):
onbekend.

Bezoekmogelijkheden:
onbekend.

TERUG