logo

UNIFIL de posten

Lijst met posten

Door op een blauw postnummer te klikken, komt u op het bijbehorende postdossier. Wanneer informatie over 'nieuwe' posten beschikbaar komt, worden ook nieuwe postdossiers toegevoegd.

Onderstaand vindt je alle posten en roadblocks (en gebouwen in Haris) die tot nu toe zijn geïdentificeerd.

Waar mogelijk zijn postdossiers voorzien van een kaartje waarop de locatie van de post is te zien. Hierbij wijst het lijntje zoveel mogelijk naar de locatie van de post. Indien deze niet exact bekend is, wordt gegokt.

Enkele vermeldingen in onderstaande tabel zijn zwart en bevatten dus geen link. Dit zijn posten waarvan wel bekend is dat ze hebben bestaan, maar waarvan verder iedere informatie tot nu toe ontbreekt.

Subposten staan vermeld onder de de (hoofd)post waar ze hiërarchisch onder vielen. Dit kan verwarrend lijken, maar volgt slechts 'de lijn'. Deze afwijking van de numerieke logika geldt voor de posten:
7.1A (een subpost van 7.18)
7.2B (een subpost van 7.7)

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7(1) 7.8 7.9 7.10
7.1B 7.2B 7.4A 7.6B 7.7(2) 7.9A 7.10A
7.1A(1) 7.4B 7.6C 7.7A 7.9B 7.10B
7.1A(2) 7.4C 7.6D 7.7B 7.10C
            7.7C      
            7.2B      
                   
7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20
7.11A 7.12A 7.13A 7.14A 7.15A 7.16A 7.17A 7.18A(1) 7.19C 7.20A
7.11B(1) 7.12B 7.13B 7.14B   7.16B 7.17B 7.18A(2)   7.20B
7.11B(2) 7.12C 7.13C 7.14C     7.17C 7.1A(1)   7.20C
7.11C 7.12D 7.13D 7.14D     7.17D 7.1A(2)   7.20E
7.11D 7.13E 6.6
7.11E     6.8            
7.11H                  
7.11K                  
7.11nn                  
7.11Y
7.21 7.22 7.23 7.24 7.26 7.27
7.21A 7.22A 7.23A 7.24A 7.26A   7.32H
7.21B 7.2B 7.23B 7.24B 7.26B
7.21C 7.23C 7.26C
7.21D 7.23D
7.21E
7.21G
7.21H
                   
1.11 1.21 Tango-19 OP-Hin Tyr-barracks    
                   
Gebouwen in Haris (vallende onder 7.14):          
HQ   BOG     MP-house      
BHP Herstelpeloton
Bevobunker Manschappeneetzaal          
                 

Deze website wil een overzicht geven van de Nederlandse posten van 'toen' en wat er van is geworden.